Thuật toán Ciato

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Lịch sử 3,931 lệnh trên tài khoản thật (1.1.2020)
  • 5 năm back test và chạy real từ tháng Giêng 2017
  • Xác suất thắng +79% (năm gần nhất)

MÔ HÌNH HỢP TÁC

  • Phí hàng tháng 59 $ cho VPS và bảo trì Robot
  • Thưởng hiệu suất 25% của phần lãi vượt trên mức tối thiểu 6% / năm cho nhà đầu tư
  • Thanh toán hàng quý

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

LỢI NHUẬN HÀNG THÁNG

CHỈ SỐ CHÍNH

BẢNG TÍNH LỢI SUẤT

Hiệu Quả Của Robot (Cập Nhật Thời Gian Thật)

>