Thuật toán Ciato

ĐIỂM NỔI BẬT

  • Lịch sử 3,931 lệnh trên tài khoản thật (1.1.2020)
  • 5 năm back test và chạy real từ tháng Giêng 2017
  • Xác suất thắng +79% (năm gần nhất)

MÔ HÌNH HỢP TÁC

  • Phí hàng tháng 59 $ cho VPS và bảo trì Robot
  • Thưởng hiệu suất 25% của phần lãi vượt trên mức tối thiểu 6% / năm cho nhà đầu tư
  • Thanh toán hàng quý

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

Practical Forex Club

LỢI NHUẬN HÀNG THÁNG

Practical Forex Club

CHỈ SỐ CHÍNH

Practical Forex Club

BẢNG TÍNH LỢI SUẤT

Practical Forex Club

Hiệu Quả Của Robot (Cập Nhật Thời Gian Thật)

Practical Forex Club

>