Hủy Đăng Ký

Việc hủy đăng ký sẽ hủy tất cả các khoản thanh toán được lên lịch trong tương lai của đăng ký đó trước ngày thanh toán tiếp theo.

Nếu Anh Chị đã thiết lập thanh toán định kỳ, đăng ký hoặc thanh toán tự động với người bán, Anh Chị có thể hủy các khoản thanh toán đang chờ xử lý của mình bằng các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản PayPal của Anh Chị.
  • Nhấp vào Hồ sơ ở gần đầu trang.
  • Nhấp vào Tiền của tôi.
  • Nhấp vào Cập nhật trong phần Thanh toán được phê duyệt trước của tôi.
  • Nhấp vào Hủy, Hủy thanh toán tự động hoặc Hủy đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Nguồn : https://www.paypal.com/us/smarthelp

>