Monopoly Mindset

Premium

Hard

Bài viết

Bài viết

Monopoly Mindset

5 Tiết học

0% Chưa Bắt Đầu

Sẵn Sàng?

Monopoly Mindset

Hiểu Về Kinh Tế Vĩ Mô Trong Đầu Tư Bất Động Sản

1 Tiết học

Premium

Lạm phát không phải lúc nào cũng là kẻ thù, hãy tìm cách biến lạm phát thành bạn.

Text lesson

Kinh Nghiệm Đầu Tư / Đầu Cơ Chung Cư

4 Tiết học

Premium

Đầu tư / Đầu cơ chung cư nên chọn loại căn nào, diện tích nào để tối ưu hóa lợi nhuận / vốn bỏ ra và ít rủi ro nhất

Text lesson

Premium

[Chung Cư] Chọn Tầng - Hướng - View Như Thế Nào Để Tối Đa Biên Lợi Nhuận / Tổng Vốn Đầu Tư?

Text lesson

Premium

Chọn chung cư nằm ở vị trí nào để Đầu tư / Đầu cơ ?

Text lesson

Premium

Chung Cư Có Đặc Trưng Gì Để Đầu Tư / Đầu Cơ?

Text lesson

Về giảng viên

Monopoly

Monopoly có kinh nghiệm đầu tư Bất động sản từ thời Hà nội bắt đầu có chung cư. Hiện nay Ông có kho hàng Bất động sản đẹp các khu vực Quận Hot của Hà nội như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Đống Đa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>