Invest Essentials

Premium

Hard

Bài viết

Bài viết

Financial Essentials

5 Tiết học

0% Chưa Bắt Đầu

Sẵn Sàng?

Invest Essentials

Premium

Tự do tài chính liệu có "đắt" như bạn nghĩ?

Text lesson

Premium

Bạn đang ở cấp độ nào, và cấp độ tự do tài chính cách bạn bao xa?

Text lesson

Premium

Khi buổi tiệc âm nhạc kết thúc, âm thanh dừng lại, Nếu không chạy sớm bạn sẽ mắc kẹt ở lại đó vài năm, sống chung với lũ chuột, gián, và gánh trả khoản nợ vì sai lầm của mình.

Text lesson

Premium

Năm loại tài sản hữu hình được công nhận rộng rãi và Tài sản vô hình

Text lesson

Premium

Tài sản quan trọng nhất trong tài chính cá nhân, bao gồm Năng lực, quan hệ và thương hiệu cá nhân

Text lesson

Về giảng viên

investmaniac

Invesmaniac là một gã bác học điên, miệt mài tìm kiếm một chiến lược bất bại trong mọi thị trường. Đúng là một gã gàn dở! Tuy nhiên, lão thi thoảng nói cũng có lý lắm..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>