Công bố rủi ro

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ RỦI RO CAO

Bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào đều có rủi ro. Đầu tư và đầu cơ trong lĩnh vực tài chính là một lĩnh vực rủi ro cao, có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi tham gia bạn cần cẩn thận xem xét các mục tiêu tài chính của cá nhân, mức độ kinh nghiệm, và độ rủi ro cá nhân có thể chấp nhận được. Có tồn tại khả năng bạn sẽ mất tất cả số tiền đầu tư, chính vì thế tuyệt đối không bao giờ đầu tư khoản tiền mà sự sống còn của cá nhân bạn tùy thuộc vào số tiền đó. Bạn cần nhận thức tất cả các rủi ro liên quan với giao dịch ngoại hối và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc nào trước khi tham gia.

RỦI RO TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ dịch vụ thương mại điện tử nào bao gồm , nhưng không giới hạn trong, sự hỏng hóc của phần cứng , phần mềm và kết nối Internet. Bởi vì FXVNOL không nắm quyền kiểm soát tín hiệu internet, việc tiếp nhận hay định tuyến của internet, cấu hình của thiết bị hoặc độ tin cậy của kết nối của nó , chúng tôi có thể không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc hay lỗi kỹ thuật của thiết bị, đường giao tiếp, sự thay đổi hoặc chậm trễ khi giao dịch qua Internet.

SỰ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN 

Nội dung của trang web này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, nó được cung cấp cho mục đích duy nhất là hỗ trợ nhà đầu tư thêm một kênh thông tin để có được quyết định độc lập. Chủ sở hữu FXVNOL, điều hành viên và các chi nhánh đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, tuy nhiên không đảm bảo độ chính xác của nó, và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc từ việc bạn không có khả năng để truy cập vào trang web, cho bất kỳ sự chậm trễ hay hỏng hóc của thiết bị, đường truyền, hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo gửi từ trang web này.

>